کتاب آلیرام

ابتدا درخواست خود را از بخش “کیتاب ایستیرم” بفرستید. سپس همکاران ما درخواست را بررسی و با شما تماس می گیرند. سپس می توانید نبلغ را پرداخت و مشخصات کتاب درخواستی به همراه تصویر فیش مربوطه را از طریق فرم ذیل برای ما ارسال تا در اسرع وقت نسبت به پست کردن کتاب برای شما اقدام گردد.

    تصویر فیش واریزی را از این طریق برای ما بفرستید:

    گوئردیگینیز رسیمی یازین
    captcha