ترکها در خظه خراسان

به گزارش اوجاق به نقل از یول‌پرس، این کتاب از سه فصل اصلی تشکیل شده است.

 1. فصل اول نگاهی به ترک‌های جهان:در این فصل به تاریخ ترکان جهان، زبان‌های ترکی، فرهنگ ترکان و کشورهای ترک‌تبار پرداخته است.
 2. فصل دوم مردان ترک خراسان:در این فصل به طور مفصل به تاریخ، فرهنگ، زبان و آداب و رسوم ترکان خراسان پرداخته است.
 3. فصل سوم ایل‌ها و طوایف ترک خراسان:در این فصل به طور کامل به همه ایل‌های ترک‌تبار اعم از ترک و ترکمن و ریشه آنان پرداخته است.

شرح کوتاهی در باب کتاب

سالهاست که تاریخ ترک‌ها در ایران محصور مانده است. تاریخ پرباری که بیش از نیمی از تاریخ ایران را شامل می‌شود. از اشکانیان تا قاجاریان، حکمرانی ترک‌های اغوز در این سرزمین شهره عام و خاص است.

کتاب “ترک‌ها در خطه خراسان” اولین کتاب در زمینه تاریخ و فرهنگ و زبان ترکان خراسان می‌باشد که به دستان یک جوان خراسانی قلم خورده است.

عبدالله قاسمی (ییلماز خراسانلو) در سن ٢٣ سالگی قدم در این راه پرارزش نهاده است.

نوشتن این کتاب حدود یک سال به طول انجامیده است و بخش‌هایی از کتاب از طریق تحقیقات میدانی گردآوری شده است.

در این کتاب به طور مفصل در مورد تاریخ ترک‌های خراسان، ایل‌ها و طایفه‌های ترک خراسانی (ترک و ترکمن) و آداب و رسوم ترکان خراسان سخن به میان آمده است.

این کتاب توسط دو پروفسور بزرگ و ارجمند: استادان حسین صدیق (دوزگون) و محمدرضا باغبان کریمی مقدمه‌نویسی شده است.

این کتاب حاصل زحمات این دانشجوی جوان خراسانی می‌باشد و امید است مورد توجه و استقبال ترک‌های ایران اعم از آذربایجانی، قشقایی و ترکمن قرار گیرد.

نظرات

 • آذربایجان

  سیموکاتا در مورد ترکان سغد و باکتریانا در ماوراء النهر می نویسد:
  The Turkish nations take pride in two things above all: for they claim that from the very beginning of time they have never witnessed an epidemic of plague,45 and that there is a dearth of earthquakes in that land. But Bakath, a city founded once long ago by the Onogurs, was razed by earthquakes, and Sogdoane has experienced both plagues and earthquakes

  ملت های ترک به دو چیز بیش از هرچیز دیگری می بالند: آنها مدعی هستند که از قدیم الایام آنها هرگز شاهد طاعون مسری نشده اند و همچنین زلزله در سرزمین آنها نادر است. اما باکتریانا bakath شهری که در قدیم الایام توسط ترکان اون اغور احداث شد، با زلزله ویران شد و همچنین سغد (که به باور سیموکاتا سرزمین ترکان است) هم طاعون و هم زلزله را تجربه کرد
  حذف نژاد پرستانه ترک از ماورالنهر و آسیای میانه در تضادی آشکار با عقل و بیشمار اسناد موثق تاریخی است

 • آذربایجان

  ادیب و مورخ بیزانس ترکیه، جان تزتزس (متولد ۱۱۱۰ میلادی) ساکنین سغد یعنی زادگاه ابن سینا را اوغوزها و ترکان خزر عنوان داشته است. تزتزس در کتاب chiliades می نویسد:
  As for the residents of Sogdia, Hazars and Hersons, After the river Oxus which flows across their land Are called Oxians

  ساکنان سغد، خزرها و هرسون ها ؟ هستند. آنها پس از اینکه رود اخوز یا جیحون از سرزمین شان می گذرد اغوزها نامیده می شوند

ارسال دیدگاه