مقدمه الادب

معرفی کتاب

مقدمه الادب

سندی هزار ساله بر وجود تدریس زبان ترکی در ایران

%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a8

کتاب مقدمه الادب اثر جاراله زمخشری مفسر برگ قرآن در قرن پنجم هجری است. تفسیر الکشاف معتبرترین تفسیر مورد تایید علمای سنی و شیعه است. دیگر شاهکار ادبی این عالم، کتاب مقدمه الادب است که برای آموزش زبان عربی به فارسی زبانان و ترکی زبانان نوشته شده است. این کتاب ۹۵۰ سال پیش بالغ بر ۲۰ هزار واژه ی عربی را توصیح می دهد. بیش از ۵۰ نسخه ی خطی از این کتاب در ایران نشان می دهد که استنساخ آن از استرآیاد تا شوشتر نشان از رواج تدریس این کتاب در مکتب خانه های ایران بوده است. این اثر بر اساس ۴ نسخه ی خطی معتبر تدوین شده و در ۷۰۰ صفحه در قطع وزیری با تیراژ ۱۰۰۰ جلد توسط انتشارات اختر تبریز به چاپ رسانده است. قیمت آن ۵۵ هزار تومان است.

ارسال دیدگاه