رئالیزم انتقادی در تاریخ ادبیات آذربایجان

%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%db%8c

جلد هفتم از سری تاریخ ادبیات ۸ جلدی آذربایجان بشمار می آید که از چنبش مکتب تبریز تا دوره ی حکومت ملی در آذربایجان را با بررسی حوادث تاریخی و نخستین اندیشه های انقلابی در ایران پی می گیرد و به زندگی و آثار نویسندگان، عالمان و شاعران دوران مشروطیت می پردازد. در این اثر، علاوه بر آشنایی مکاتب ادبی دنیا، به تاثیر این مکتب ها در تاریخ معاصر آذربایجان نیز اشاره های فراوان شده است.

این کتاب در قطع وزیری و در ۵۶۰ صفحه با تیراژ ۱۰۰۰ جلد توسط انتشارات اختر منتشر شده است. قیمت کتاب ۳۰ هزار تومان است.

ارسال دیدگاه