رئالیزم در تاریخ ادبیات آذربایجان

%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2%d9%85

این کتاب در حقیقت جلد ششم از تاریخ ادبیات ۸ جلدی است که در ۶۸۴ صفحه در قطع وزیری و تیراژ یک هزار جلد با قیمت ۴۲ هزار تومان منتشر شده است. در این کتاب ادبیات رئالیستی آذربایجان از زمان ملا پناه واقف تا دوران پیش از انقلاب مشروطیت شامل شرح زندگی و تحلیل آثار بیش از ۲۵۰ شاعر ترکی گوی و صدها عالم، هنرمند و فرهیخته ی این دوره است. نمونه ی اشعار و آثار نظم و نثر نیز در این کتاب آمده است.

ارسال دیدگاه