تاریخ و ادبیات امپراتوری خزران

خزران

امپراتوری خزران در قرن ششم میلادی در آذربایجان بنا گردید و نماینده ی امپراتوری گؤگ تورک در قفقاز بوده است. حدود این امپراتوری گاهی تا اردبیل و همدان نیز کشیده می شد. برخی محققان خزران را مانع پیشروی سپاه اسلام تا اروپا و گسترش آن دانسته اند. هرچند این قبیله ی بزرگ از آسیا به اروپا رفته و بیشتر در مجارستان و بلغارستان ساکنند، هنور نام آن بر بزرگترین دریاچه ی دنیا باقی مانده است نام کوهها و رودهایی بیز برگرفته از نام آنان در گوشه و کنار آذربایجان موجود است. زبان و ادبیات آنان تا امروز باقی مانده است. در این کتاب ۲۰۰ صفحه ای ضمن آشنایی با تاریخ خزران، با زبان و ادبیات آنان نیز آشنا می شویم. بویژه “نوم بیتیگی” به معنی کتاب دعا به ترکی اصلی و ترکی امروزی ما نوشته شده است. این اثر به ۱۱۰۰ پیش از این مربوط می گردد.

   این کتاب در قطع رقعی به قیمت ۱۰ هزار تومان توسط انتشارات اختر تبریز منتشر شده است.

نظرات

ارسال دیدگاه