معرفی کتاب: دینامیسم اجتماع

پروفسور دکتر علی اکبر ترابی دانشمند و جامعه شناس برجسته ی ایران، کتابهای فراوان در حوزه ی جامعه شناسی منتشر کرده اند که هر یک در زمان خود توجه متخصصین امر را به خود جلب کرده و نظریات تازه و مفیدی را ارائه نموده اند و هزاران دانش پژوه و علاقمند را به عرصه ی علم کشانده اند. یکی از کتابهای استاد در همین زمینه کتاب کم حجم اما بسیار ارزشمند ایشان “دینامیسم اجتماع” است که با استقبال بی نظیری مواجه شده و در آن مطالب بدیع و تازه ای مطرح گشته است. این کتاب که برای تدریس در دانشگاهها تهیه شده بود در اندک زمانی به کتاب روی میز دانش پژوهان ایران تبدیل شد و در مدت کوتاهی به چاپهای متعدد دست یافت. چاپ پنجم این کتاب با تیراژ ۱۰ هزار جلد در مهر ماه ۱۳۵۷ منتشر شده است.

در این کتاب ۸۲ صفحه ای با چهار فصل به ترتیب: زمینه جامعه شناسی / شناخت اجتماع / فرد و اجتماع / و دینامیسم اجتماع به جمع بندی استاد از نظریه ی “شتاب حرکت تکاملی در اجتماعات” می رسیم. ایشان بعد از مقدمه های سه فصل نخستین، در این بخش به رابطه ی فکر و فرهنگ معنوی با حیات اقتصادی جامعه پرداخته و سپس با بررسی همه جانبه ای از تولید، پیوند و اختلاف در افکار و اذهان و موارد مختلف به نتیجه گیری علمی می رسند و چنین خلاصه می فرمایند: – دینامیسم اجتماع در اقتصاد جامعه نهفته است. – شتاب حرکت تکاملی اجتماعات در ارتباط مستقیم با تحول و تکامل اقتصادی جامعه هاست. – با اینکه شعور اجتماع از حیات اقتصادی جامعه نشأت می گیرد بعدا خود این روند و یا بخشهایی از آن نیز مستقلا به حرکات و رشد و تکامل خود ادامه می دهند.

اضافه می نماید نظرات استاد در جلوی چشمان ما حقیقتی را آشکار می کند: همان اقتصادی که در اوایل انقلاب نفی می گردید اینک ده سال است که به شعار نخست سال تبدیل شده است و رهبر معظم انقلاب روی آن تأآکید می فرمایند!

دینامیسم اجتماع

ارسال دیدگاه