معرفی کتاب: مردم شناسی

   شناخت علمی طبیعت و پدیده های طبیعی، مطالعه واقع بینانه اجتماع و حرکات اجتماعی، اینست دو وظیفه ی اساسی و پرهیز ناپذیری که در برابر دانش پژوهان واقع گرا قرار دارد و اینست شالوده مهمی که جهان بینی علمی بر آنها استوار است.

   کتاب مردم شناسی پروفسور دکتر علی اکبر ترابی نخستین بار در سال ۱۳۴۸ چاپ گردید اما بارها تجدید چاپ شد و هنوز هم جامعه ی علمی ما تشنه ی چنین کتابهایی است. زیرا استاد برجسته ی جامعه شناسی دانشگاه تبریز با این کتاب ارزشمند توانست نه تنها سوآلات مهمی را مطرح کند بلکه پاسخهای علمی و متقنی بدان ها نیز داد. در زمانی که هنوز علم جامعه شناسی در ایران تازه پا می گرفت دکتر ترابی عمق این علم را کاوید و چنان پایه ای برای آن استوار ساخت که هنوز برای جامعه شناسان روز ارزش علمی و نیاز دانستن آنها احساس می شود. در این کتاب ۲۵۰ صفحه ای مسائل مطرح شده نشان از عمق معلومات و بینش عمیق و علمی نویسنده دارد و در آن دهها موضوع مطرح و مورد بحث قرار می گیرد و آنچه بیش از همه طالبان علم و کتاب را جلب می کند دانشی است که استاد با ساده ترین جملات توانسته است علمی ترین نظرات را بیان کند بطوری که حتی آنان را که اندک علاقه ای بدین علم دارند مجذوب می کند.

      کتاب مردم شناسی کتاب درسی دانشگاههای ایران بوده و لذت خواندن این درس هنوز هم در کام شاگردان استاد حلاوت این علم و بیان دکتر ترابی را لمس می کنند.

مردم شناسی

ارسال دیدگاه