چهار ترکی سرای عصر صفوی (زندگینامه و اشعار) / لطفعلی برقی

این اثر شامل معرفی حیات و متن اشعار چهار تن از شعرای ترکی گوی عصر صفوی است. در این اثر زندگی و حیات هر کدام از این شعرا مورد اشاره قرار گرفته است و از تاثیر و تاثرات شعری آنها سخن به میان آمده است. سپس متن تصحیح شده ی اشعار ترکی هر کدام از شعرا آمده است.
این چهار شاعر عبارتند از؛

رحمتی تبریزی
واعظ قزوینی
والی کرمانی
ملک بیگ اوجی

این اثر در شهر تبریز و توسط انتشارات اختر منتشر شده است.
علاقمندان میتواند این اثر را از شهر تبریز، ابتدای خیابان طالقانی، روبروی مصلی، انتشارات اختر، تهیه کنند
منبع: شفق آذربایجان

ترکی سرایان

ارسال دیدگاه