جشنواره فیلم تبریز فرصتی برای بلوغ زبان دراماتیک تورکی است

نویسنده و فیلمساز تبریزی عنوان کرد:

نویسنده و فیلمساز تبریزی جشنواره فیلم تبریز را فرصتی مغتنم برای توسعه و بلوغ زبان دراماتیک تورکی و دیالوگ نویسی به این زبان عنوان کرد.

به گزارش یول‌پرس به نقل از نصر، حسین پورستار با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به حجم تولید فیلم به زبان تورکی در استان ما و استان های مجاور، می توان بخشی هم با عنوان فیلم های تورکی در جشنواره فیلم تبریز گنجانده شود.

پورستار افزود: این بدین معنی نیست که فیلم مجزایی در این خصوص ساخته شود بلکه به این معنی است که به فیلم های تورکی زبان اهمیت داده شود چرا که دیالوگ نویسی و زبان دراماتیک تورکی جز از طریق این محافل نمی تواند به بلوغ رسیده و ارزش های آن دیده شود.

وی با اشاره به اینکه حرکت رو به جلویی در جشنواره دوم نسبت به دور نخست جشنواره فیلم دیده می شود، تصریح کرد: چشم اندازهایی که در فراخوان جشنواره تعیین شده نشان می دهد که از جشنواره استانی یک گام فراتر گذاشته و به جشنواره منطقه ای رسیده است که همین نشان دهنده تلاش در راستای توسعه و پر بار کردن جشنواره فیلم تبریز هستند.

این فیلمساز تبریزی برپایی جشنواره فیلم در تبریز را رویدادی مثمرثمر دانسته و گفت: چیزی که بدیهی و مسلم است که بودن جشنواره خیلی بهتر از نبودن آن است و بدون شک آثار مثبتی نیز در پی داشته است.

پورستار افزود: نه اینکه تمام موفقیت های به دست آمده در حوزه فیلم تبریز مدیون جشنواره است ولی واقعیت این است که نمی توان نقش جشنواره ها را انکار کرد. جشنواره ها حکایت آن درخت گردویی هستند که حالا کاشته می شوند و مدتی بعد نتیجه آن را درو می کنند.

وی با تاکید بر اینکه شاید جشنواره ها دیر جواب دهند ولی وقتی جواب می دهد یک تاثیر اساسی و بنیادین به همراه دارند، اظهار داشت: زمانی که جشنواره های کوچک مثل سه روز با فیلم کوتاه در تبریز برگزار می شد، محصول آن در فیلم هایی که به تازگی در تبریز موفقیت هایی در سطح بین المللی کسب کردند دیده می شود.

این فعال سینمایی تاکید کرد: شک نکنید جشنواره ها چه به لحاظ انگیزه فردی و چه به لحاظ بستری برای شکوفایی و شناخت و معرفی این استعدادهای جوان اثرگذار و عامل محرک برای فیلمسازان هستند .

پورستار راز موفقیت جشنواره ها را در استمرار کار آنها عنوان کرده و گفت: جشنواره باید تقویم ثابتی داشته باشد و همه بدانند هر سال در این موعد زمانی جشنواره فیلم کوتاهی برگزار می شود و وقتی این جشنواره استمرار یافته و اعتبار پیدا کرد همه برای حمایت از آن پیشگام می شوند.

منبع: سایت یول پرس

ارسال دیدگاه