سال ۲۰۱۹ از طرف سازمان یونسکو، سال تکریم زبان های بومی اعلام شد

مجمع عمومی سازمان ملل، سال ۲۰۱۹ را سال بین‌المللی تکریم زبان های بومی با هدف ارتقای سطح آگاهی جهانی نسبت به خطرات بزرگی که زبان های اصلی را تهدید می کند، اعلام کرد

ارسال دیدگاه