شئعر پؤهره لری (شعر شاعران جوان)

 

سن‌سێزلێیێن آجؽ‌سؽ چایؽم‌دا بوغلایؽر..!

سنێ سئومه‌ێمێن دادؽ قورخودان قندێم‌ده گێزله‌نیر.

من دارؽخؽرام…….

پنجره‌دن باخؽرام قارلؽ خێیاوانا !

خێیاوان‌لار اۆشۆدۆر منێ…

یادؽما‌ سن دۆشنده‌ بیر لێوان‌ چای تؤکۆرم…

آچؽشقادان خێیاوان‌لارؽ سئیرائده‌رک،سن‌سیزلێیێن آجؽسؽن سئوگێمێن‌ دادؽ‌اؽلا

یویوب آرادان آپارؽرام….

نسرین عباسی

 

 

 

ارسال دیدگاه