آدرآمدی بر تاریخ ترک

کتابی بعد از ۳۵ سال تلاش نویسنده بالاخره چاپ و در ایران هم ترجمه شد.به قلم جناب پرفسورس احمد ذکی ولید طغان و ترجمه عالی آقای دکتر سهرابی .
آقای پرفسور ولیدی طغان یکی از بزرگترین ترک شناسان قرن بیستم می باشد ، ایشان در دانشگاه های روسیه وآلمان ،استانبول به عنوان استاد تاریخ تدریس می کردند، ایشان به زبانهای ، ترکی ، عربی ، فارسی ، فرانسوی ، انگلیسی تسلط داشتند واز منابع غربی و شرقی در تحقیقات خود بهره بردندو جناب دکتر سهرابی سالهای برای ترجمه کتاب وقت گذاشتند، این کتاب در ۷۷۴ صفحه است در قطع وزیری چاپ شده است .
وبه پنج پخش تقسیم شده.
بخش اول: تاریخ ترک در عهد باستان
بخش دوم : دروان اسلامی و اوج تاریخ ترک
بخش سوم : گسترش فتوحات ترکان
بخش چهارم: بنیان گذاری وطن جدید برای ترکان در آسیای مقدم
بخش پنجم: بنیان گذاری دولت بزرگ ترک در دریای سیاه و مدیترانه
در این کتاب جامعه آماری دقیق ازسرشماری های مختلف ترک ها انجام شده
#انتشارات_یاس_بخشایش
#ترک_ترکیه_
#زبان_مادری
#آذربایجان
#احمد_ذکی_ولیدی_طغان
#عهدباستان
#سند_تاریخی

۰۲۵۳۷۷۴۹۶۹۹-۰۹۳۵۳۵۳۵۲۹۳

ارسال دیدگاه