اوستاد ناظر شرفخانه ای دونیاسینی ده ییشدی

اوستاد ناظر شرفخانه ای بوگون دونیاسینی ده ییشدی. بو آجی خیر اوستادین و بوتون آذربایجان ادبیات سئورلرینی کدرلندیردی.

فقدان استاد ناظر شرفخانه ای بی شک برای اهل ادب ضایعه ای جبران ناپذیر و دردناک است. انسان وارسته و فرهیخته ای بود که در ادب و هنر ایران زمین کمتر نمونه ای مثل او یافت می شد. فروتنی و آگاهی او در عرصه ی ادبیات سبب احترام او در بین تمام شاعران فارسی گوی و ترکی سرای بود.
آذر کتاب توران به سهم خود فقدان این شاعر بزرگ را به اهل ادب تسلیت گفته و برای خانواده ی آن بزرگوار صبر و شکیبایی آرزو می کند.

ارسال دیدگاه