ششمین جلسه از سخنرانی ها در موضوع “تاریخ آذربایجان – از پگاه تاریخ تا امروز” برگزار شد

روز شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ جلسه ششم تاریخ آذربایجان با مدیراتوری سرکار خانم کیمیا قنبرزاده و آقای ائلیار تبریزلی و خانم دکتر ائلمیرا در کلاب هاووس برگزار شد. این جلسه ، ششمین جلسه از ۴۰ جلسه تدوین شده برای موضوع تاریخ آذربایجان بود که به دلیل تقارن با سالگرد وفات استاد شهریار و فوت هنرمند بزرگ موسیقی آذربایجان یعقوب ظروفچی ، ساعات برنامه از ۲ ساعت به ۳ ساعت افزوده شد و با اینحال، سخنان شیرین شرکت کنندگان چنان جالب بود که جلسه بیش از آن وقت گرفت.

ابتدا دکتر کریمی تاریخ دوره س ساکاها را بررسی نمود و علاوه بر منابع مطالعاتی، به تحقیقات معاصر و آثار بدست آمده از ساکاها در حفاریهای باستان شناختی از سیبری و آذربایجان تا سواحل دانوب پرداخت. بخش اعظمی از سخنان خود را به مساله زبان ساکاها و اهمیت آن در بالندگی زبان ترکی امروز مردم آذربایجان اختصاص یافت و به موجودیت واژگان بسیاری در کتیبه های هخامنشی، بیستون و شوش پرداخت و نمونه های چندی را ارائه داد.

در بخش دوم برنامه، همچون جلسات پیشین آقای دکتر ضیاء صدرالاشرافی به تکمله ی تاریخ آذربایجان پرداخت و در ضمن در ذکر خاطرات شیرین خود از استاد شهریار، همچنین شرح هنر یعقوب ظروفچی سخن گفتند و به شرح حال این دو استاد بی بدیل شعر ترکی و فارسی، همچنین هنرمند بزرگ موسیقی یعقوب ظروفچی پرداختند. در ادامه آقایان مهندس راشدی، دکتر انزابی و آقای اکبیر آزاد اطلاعاتی در مورد ساکاها را  ارائه کردند. آقای دکتر انزابی نمونه هایی را از منابع انگلیسی زبان در مورد زبان ساکاها خواندند و نشان دادند که در نظر متخصصان ساکاها، زبان آنان پروتوتورک بوده است.

ارسال دیدگاه