نام شاعر بزرگ آذربایجان بر تارک خیابانی در تبریز

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، با تصویب اعضای شورای شهر تبریز، معبر چایکنار جنوبی حدفاصل دارایی اول تا راسته کوچه به نام صراف تبریزی، شاعر بلند آوازه‌ی آذربایجان نامگذاری شد.

این نام که توسط کمیسیون نامگذاری شورای شهر تبریز تصویب شده بود، امروز به تایید اعضای شورای شهر تبریز رسید.

میرزا رضا صراف تبریزی به سال ۱۲۳۳ هجری‌شمسی در محله راسته کوچه متولد شد.

وی یکی از مفاخر آذربایجان و از بزرگترین غزل‌سرایان کشور بود که هزاران بیت شعر ترکی و فارسی از وی به یادگار مانده است. با توجه به توان بالایی که در شعر داشت، به سعدی ترکی‌سرا شهرت یافته بود.

ارسال دیدگاه