ابن مهنا لغتی

کتاب ابن مهنا لغتی ،کتاب بسیار جذاب برای ترک زبانها ،در سه زبان ترکی ،فارسی و عربی چاپ شد.
مترجم و تصحیح : دکتر محمدرضا باغبان کریمی

ابن مهنا، دانشمند برجسته آذر بایجان در اواخر سده هفتم از جمله عالمانی است که در علوم مختلف زمان بویژه تاریخ، ادبیات، نجوم، ریاضیات و زبان های اسلامی سرشناس بود و اثر چهار زبانه ی وی با نام ابن مهنا لغتی یگانه اثریست که ارزش والایی در زبانشناسی دارد. این اثر به زبان عربی نوشته شده و همان شیوه آموزشی علامه جارالله زمخشری را در پیش گرفته است. جمال الدین ابن مهنا تبریزی ۸۰۰ سال پیش نمونه های زیبایی از غنای زبان تورکی در آذربایجان ارائه داده است. کتاب شامل سه بخش مجزا است: نخست از گرامر و لغات زبان فارسی می نویسد، در بخش دوم دستور زبان تورکی را نوشته و آن را زبان بومی و قدیمی سرزمین آذربایجان معرفی می کند، حتی از اختلاف این زبان چه از نظر تلفظ و چه گرامر با تورکی آسیای میانه صحبت کرده و نشان می دهد که هرچند ریشه ی این زبانها یکی است اما زبان تورکی در آذربایجان دارای سابقه ای کهن است. در بخش سوم اثر، با گرامر و لغات زبان مغولی آشنا می سازد و شاید نخستین اثریست که از این زبان سخن رانده شده است.
در مجموع، ابن مهنا لغتی، اثریست ارزشمند که در تاریخ تحولات زبان تورکی آذربایجانی از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است. این کتاب را م. کریمی ترجمه کرده و از روی چاپ اصلی آن به تصحیح و تدوین دوباره همت گماشته است. کتاب در ۴۲۰ صفحه و در قطع وزیری چاپ و منتشر شده است.


#انتشارات_یاس_بخشایش#ابن_مهنا_لغتی
#محمدرضا_باغبان_کریمی#ترکی#بخشایش
#علامه_جاراله_زمخشری
۰۲۵۳۷۷۴۹۶۹۹_۰۹۳۵۳۵۳۵۲۹۳📱📱

ارسال دیدگاه