نظامی گنجوی و آرمانشهر او – ۴

نظامی گنجوی و آرمانشهر او – ۴

م. کریمی دانیشیق ۰۲/۰۸/۱۴۰۰ نظامی شاعر متفکر و اندیشمند آذربایجان در “پنج گنج” خود طرح یک آرمانشهر ترکانه ای را ریخته است که در “مخزن الاسرار” مانیفستِ آرمانشهر بیان گشته و در آثار بعدی مانند خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر ستونهای این ساختمان پی ریزی شده و در اسکندرنامه ساختمان این طرح به پایان می رسد و در شرفنامه به معرفی کامل آن پرداخته و در اقبالنامه به تصویر می کشد. پنج…

بیشتر بخوانید

آرمانشهر در آثار نظامي گنجوي / م. کریمی

آرمانشهر در آثار نظامي گنجوي / م. کریمی

ا چکیده: نظامی گنجوی حکیم و اندیشمندی است که در آثار پنجگانه­ اش طرحی از یک آرمانشهر را می­ ریزد و قوانین اسلامی را اصول اولیه ­ی چنین اوتوپیایی قرار می­دهد. او پایه­های چنین جامعه­ای را که عدل، آزادی و تساوی بین انسانهاست بر دوش تک تک افراد جامعه می­گذارد و بر عهده ­ی هر یک مسئولیتی می­ نهد. از فرمانروا گرفته تا ساده ­ترین افراد جامعه در ساختن چنین شهر آرمانی یا مدینه­ ی…

بیشتر بخوانید