نظامی گنجوی و آرمانشهر او – ۲

نظامی گنجوی و آرمانشهر او – ۲

دانیشیق ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ امروز دومین جلسه در اتاقی است که در باره نظامی گنجوی و آرمانشهر او تشکیل شده است. جلسه پیشین صحبت کوتاهی در باره زندگی و آثار او کردیم. اما امروز سعی خواهم کرد در مورد منابع مورد استفاده ی این شاعر بزرگ بگویم. هفته ی پیش در برخی از مسایل اطراف نظامی سخن گفتیم از جمله اینکه: دوران زندگی نظامی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سلجوقیان چگونه بود. او در یک خانواده…

بیشتر بخوانید

نظامي گنجوي و آرمانشهر او – ۱

نظامي گنجوي و آرمانشهر او – ۱

 دانیشیق ۰۲/۰۷/۱۴۰۰ پنجشنبه  نظامي گنجوي شاعر و انديشمند بزرگ آذربايجان از صاحب نظراني است كه در پيشبرد افكار بشري از موقعيت ويژه‌اي برخوردار است. ارث غني وي دار ای مضامين علمي – ادبي گسترده و همه جانبه ایست که قرنها را در نورديده و به عنوان نمونه‌هايي از هنر اعجازگر و جاودانه­ی ایران زمین به اثبات رسیده است.  در طول سده های گذشته – ۸۰۰ سال گذشته، دهها و صدها شاعر بزرگ به پیروی از…

بیشتر بخوانید