اتیمولوژی لغت ترکی-مادی قام (kam)

اتیمولوژی لغت ترکی-مادی قام (kam)

یکی از نبردهای ماد-پارس مربوط به Qam Ata از بزرگان مادی می باشد. دهها ایرانشنان که درباره وی پژوهشهای گسترده ای انجام داده اند نتوانسته اند تا منشا نژادی وی و معنی لکزیک نامش که روشن کننده اتنیک وی می باشد را مشخص کنند بطوریکه ” متود پذیرفته شده” مانع آنها میشود تا نژاد ترکی او و نام( لقب) Qam Ata را ببینند. شاید هم اگر این پژوهشگران با تاریخ و اسطوره قدیم ترک آشنا…

بیشتر بخوانید