سرايه‌های مفتون؛ صديقترين آيينه‌ي صدا‌های انساني / حسن ریاضی (ایلدیریم)

سرايه‌های مفتون؛ صديقترين آيينه‌ي صدا‌های انساني / حسن ریاضی (ایلدیریم)

– بخش یکم: زندگی و آثار استاد يدالله مفتون اميني يکي از درخشانترين چهره‌های شعر معاصر ايران است. شاعري که بيش از شش دهه در  عرصه‌ی ادبيات ايران حضوري خلاق و بارآور داشته و امروز هم با  تجربه‌ای گران، اميد پرفروغ، ديد و بياني نوين و شعر‌های تر و تازه‌اش، افق‌های جديدي در چشم انداز سرايندگان اين سرزمين فرا مي‌گشايد. يدالله اميني متخلص به «مفتون» که در جامعه‌ي ادبي ايران به مفتون اميني مشهور است،…

بیشتر بخوانید