تاریخ آذربایجان از پگاه تاریخ تا امروز – ۱۴

تاریخ آذربایجان از پگاه تاریخ تا امروز – ۱۴

امپراتوری خزران متن سخنرانی م. کریمی ۲/۰۸/۱۴۰۰ خزرها کنفدراسیونی از اقوام ترک‌زبان و بخشی از خانات ترک­زبان یا همان گؤگ تورکان بودند که در سده ی دوم میلادی در تاریخ ظهور یافته و در قفقاز و بعبارت بهتر در شمال آذربایجان اسکان یافته بودند و در اواخر سده ی ششم میلادی یکی از امپراتوری های تاثیرگذار تاریخ را پایه‌گذاری کردند. دریای خزر نیز امروز بنام آنان خزر نامیده می شود. سرزمین‌ اصلی آنان شمال قفقاز و پایین دست رود ولگا بوده که…

بیشتر بخوانید