تاریخ آذربایجان از پگاه تاریخ تا امروز – ۱۵ / امپراتوری خزران

تاریخ آذربایجان از پگاه تاریخ تا امروز – ۱۵ /  امپراتوری خزران

متن سخنرانی م. کریمی ۳۰/۰۸/۱۴۰۰ خزرها کنفدراسیونی از اقوام ترک‌زبان بودند که در سده ی دوم میلادی در تاریخ ظهور یافته و در قفقاز و آذربایجان اسکان یافته و در اواخر سده ی ششم میلادی یکی از امپراتوری های تاثیرگذار تاریخ را پایه‌گذاری کردند. در این کنفدراسیون اقوام ترک زبان بسیاری حضور دارند از جمله هونها، گؤگ تورکها، آوارها، اوغوزها، سابیرها، قارلوق ها، پچنق ها، کنگرها، و در اواخر حکومتشان بلغارها و ماجغارها. که باید توان تحرک هر یک از…

بیشتر بخوانید