ایسلاملیق و تورکلوک

ایسلاملیق و تورکلوک

مکتب تبریز و  مولانا و شمس تبریز قسمت نخست دکتر عبدالغفار بدیع  از مباحث ایسلاملیق و تورکلوک به حلقه بیستم رسیدیم خوش دارم به مناسبت کتاب “تبریزین سحرلی ناغیللاری” اثر جمیله حسن زاده نویسنده جمهوری آذربایجان  که سیاستمداران  دست به دست، می گردانند و می چرخانند قدری سخن رود این کتاب حاوی قصّه های سحر انگیز نیست کتاب علمی ژرف نیست کتابی هنری و مینیاتوری است توضیحاتی خرد و اندک درباره مینیاتورها می دهد اما…

بیشتر بخوانید