ایکینجی عاشێق داستان گئجه‌سی #تبریزده گئچیریلدی

ایکینجی عاشێق داستان گئجه‌سی #تبریزده گئچیریلدی

انجمن فرهنگی هنری عاشێقلار، ائلبیلیمی مؤسسه‌سی، ائوده آل و انجمن قرآن و مثنوی واعظ دَرنکلری‌نین ایشبیرلیگی ایله بهمن آیێ‌نێن دؤردۆنده، تبریزین نیستان سالوْنۇندا ایکینجی عاشێق داستان گئجه‌سی گئچیریلدی. بۇ محتشم و شانلێ مراسم آذربایجانێن گله‌نکلیک عاشێق مۇسیقیسینه و عاشێق داستانلارێنا مراقلانان هنر سئور وطنداشلارێن استقبالی ایله قارشێلاندێ. بۇ گئجه‌ده «عاشێق رحیم نظری» عاشێق حسین‌ین هجران روایتلریندن دانێشێپ اوْخۇدۇ . عاشێق رحیم نظری ۱۳۴۱. ایلده قاراداغ‘ێن کلیبر ماحالێ‌نێن نۇغَدی کندینده دنیایا گلیپ. اُستادلارێ عاشێق ادبیّاتێندا عاشێق…

بیشتر بخوانید