بر بالاترین شاخه ی درخت بلبلی آواز برداشت… / فروغ اسدپور

بر بالاترین شاخه ی درخت بلبلی آواز برداشت… / فروغ اسدپور

بر بالاترین شاخه ی درخت بلبلی آواز برداشت… در بزرگ داشت خاطره ی خون بار و باشکوه حکومت ملی یک ساله ی آذربایجان و اهمیت آن در پاسخ به پرسش اخبار روز در این باره در باره ی یک تاریخ مطلقا خطرناک مقدمه: متن زیر، حاصل شیرجه ­­ای است ناشیانه به ژرفای یک تاریخ بلند، خون­بار، پر از آب چشم، پر از مقاومت و سرکوب­، پر از تجاوز به زنان و کشتار مردم بی­ پناه…

بیشتر بخوانید