رئالیزم انتقادی در تاریخ ادبیات آذربایجان

جلد هفتم از سری تاریخ ادبیات ۸ جلدی آذربایجان بشمار می آید که از چنبش مکتب تبریز تا دوره ی حکومت ملی در آذربایجان را با بررسی حوادث تاریخی و نخستین اندیشه های انقلابی در ایران پی می گیرد و به زندگی و آثار نویسندگان، عالمان و شاعران دوران مشروطیت می پردازد. در این اثر، علاوه بر آشنایی مکاتب ادبی دنیا، به تاثیر این مکتب ها در تاریخ معاصر آذربایجان نیز اشاره های فراوان شده…

بیشتر بخوانید