تاریخ آذربایجان از پگاه تاریخ تا امروز – ۸

تاریخ آذربایجان از پگاه تاریخ تا امروز – ۸

متن سخنرانی م. کریمی ۱۰/۰۷/۱۴۰۰ مادها تاریخ آذربایجان بسیار کهن و غرورآمیز است. فرهنگ غنی ای که امروز مردم آذربایجان دارند حاصل تلاش مردمانش درطول تاریخ است. تردیدی نیست که تاریخ، تنها سرگذشت شاهان و سلاطین نیست بلکه زندگی شرافتمندانه و غرورآفرین مردمی است که روند تاریخ را رقم زده­اند. اما بسی دریغ و درد که در طول سده­ی گذشته با روی کار آمدن رژیم پهلوی با دستور و نقشه­ی استعمار، تاریخ ما را وارونه…

بیشتر بخوانید