آذربایجان کلاسیک ادبیاتی

آذربایجان کلاسیک ادبیاتی

      آذربایجان کلاسیک ادبیاتی ایچینده کی­لر عنوان                                                                                                صفحه اؤن سؤز………………………………………………………………………………………………………………..۵ آی تکین………………………………………………………………………………………………………………..۷ خواجه احمد فقیه تبریزی……………………………………………………………………………………..۹ گنجه­لی نظامی……………………………………………………………………………………………………۱۱ شیخ عزالدین حسن­اوغلو……………………………………………………………………………………..۱۳ خواجه علی خوارزمی…………………………………………………………………………………………..۱۵ بابا الیاس……………………………………………………………………………………………………………..۱۷ شیاط حمزه…………………………………………………………………………………………………………۲۱ خواجه احمد دهانی…………………………………………………………………………………………….۲۳ حسام­الدین خویی………………………………………………………………………………………………..۲۵ داستان احمد حرامی……………………………………………………………………………………………۲۷ اخی جعفر خطیر زنجانی……………………………………………………………………………………..۳۰ شیخ صفی الدین اردبیلی…………………………………………………………………………………….۳۳ آبدال موسی…………………………………………………………………………………………………………۳۵ اخی تورک…………………………………………………………………………………………………………..۳۸ اخی ائوره­ن………………………………………………………………………………………………………….۴۰ حاجی بکتاش ولی……………………………………………………………………………………………….۴۲ بیرک قوشچواوغلو……………………………………………………………………………………………….۴۴ مولوی………………………………………………………………………………………………………………….۴۷ خواجه مسعود……………………………………………………………………………………………………..۴۹     اؤن سؤز دوکتور آیدین تبریزلی، واتساپدا تئلئرادیو ژورنال – “کؤرپو” آدی آلتیندا یاراتمیش…

بیشتر بخوانید