در تاریکی هزاره ها

در تاریکی هزاره ها

نقد کتاب ایرج اسکندری (۱۲۸۶ تهران – ۱۱ شهریور ۱۳۶۴ برلین شرقی) یکی از نخبگان معاصر ایران است که زندگی پر فراز و نشیبی را از سر گذرانده و فعالیت های علمی – سیاسی قابل اعتنایی را داشته است. وی دبیر اول حزب توده ایران یکی از اعضای شاخص گروه   ۵۳ نفر و از بنیانگذاران حزب توده ایران  بود. وی همچنین نماینده دوره چهاردهم مجلس شورای ملی، وزیر پیشه و هنر در کابینه ی قوام السلطنه بود. اسکندری از…

بیشتر بخوانید