بررسی ریشه­ شناختی کلمۀ ایران در متون و لغت­نامه های توركی / دکتر اختیار بخشی

بررسی ریشه­ شناختی کلمۀ ایران در متون و لغت­نامه های توركی / دکتر اختیار بخشی

ikhtiyar.bakhshi@gmail.com   متونِ زبانِ پروتوتورک و سومری در زمینۀ «رابطۀ تاریخی زبانهای سومری و تورکی و مسئلۀ قدمت زبان تورکی» پروفسور «عثمان ندیم تونا» دارندۀ دکتریِ تورکولوژی (تورک شناسی، مونقولیستک، آلتاییستیک) از دانشگاه واشینگتن آمریکا که در سال ۱۹۶۹م. موفق به کسب عنوان «پروفسوری» از دانشگاه مزبور شده است، کتابی به عناوین یادشده نوشته و از محتوای کتاب در حضور گروهی ۲۲ نفری از اهل فن و متخصّصینِ گوناگون از جمله متخصّصینِ زبانهای خاور نزدیک،…

بیشتر بخوانید