ابوحیان و کتاب ادراک اللسان الاتراک

ابوحیان و کتاب ادراک اللسان الاتراک

اثيرالدين محمد بن يوسف بن على بن حيّان غرناطى اندلسى و کتاب ادراک اللسان الاتراک کتاب ادراک اللسان الاتراک – (تورکلر دیلینی دوشونمک کیتابی) از ابوحیان یکی از آثار ماندگار در باب آموزش زبان ترکی و فرهنگ لغات ترکی است که در سال ۷۱۲ هجری قمری نوشته شده است.  ابوحیان (۶۵۴-۷۴۵ق / ۱۲۵۶-۱۳۴۴م)، زبان­دان، شاعر و اديب عصر بنى نصر در غرناطه و ممالیک در مصر است. ابوحیان یکی از ادیبانی است که چندین کتاب…

بیشتر بخوانید