عاشق پاشا و غریب نامه

عاشق پاشا و غریب نامه

عاشق پاشا يكي از بزرگترين شاعران قرن هفتم هجري است كه شهرتش از خراسان تا آناتولي را درنورديده و با آفرينش آثار عرفاني خويش در قلب مردمان زيسته است، اكثر منابع از او به عنوان شيخي والامقام، عالمی بزرگوار، زاهدي پرهيزگار و سياستمداري دانا ياد كرده­اند، اصل او از خراسان است، اجداد او از بزرگان شیوخ در خراسان بوده­اند. با خبر آمدن مغولها بسوی غرب، بسیاری از اندیشمندان و صنعتگران خراسانی مسیر غرب را در…

بیشتر بخوانید