شاه اسماعیل خطایی

شاه اسماعیل خطایی

    کؤنول بیر یاری سئودی کیم پری­دیر، جهان ایچره گـؤزه­للـر سـروری­دیر بـویی باغ ایـچره سرو نازه بنزه­ر، یـانـاغـی هـمـچـو ورد احـمری دیر یـوزی­دیـر نسبتـی خـورشیـد تابان، فـلکـده مـه اونونـچـون مـشتری­دیر اگر خـاقـان، اگر فـغـفور اولورسا، ائـشیـگـی ایت­لـری­نیـن کمتری­دیر یوزی صحن گلستان ایچره گـولـدور، ساچی­نین بـویی مشک و عنبری­دیر           بو شعر شاه اسماعیل خطایی دن دیر. خطایی نین شعرلری آهنگلی، ذوقا گتیره ن و اوره یه یاتان دیر. عئینی حالدا…

بیشتر بخوانید