عاشق پاشا و غریب نامه

عاشق پاشا و غریب نامه

عاشق پاشا يكي از بزرگترين شاعران قرن هفتم هجري است كه شهرتش از خراسان تا آناتولي را درنورديده و با آفرينش آثار عرفاني خويش در قلب مردمان زيسته است، اكثر منابع از او به عنوان شيخي والامقام، عالمی بزرگوار، زاهدي پرهيزگار و سياستمداري دانا ياد كرده­اند، اصل او از خراسان است، اجداد او از بزرگان شیوخ در خراسان بوده­اند. با خبر آمدن مغولها بسوی غرب، بسیاری از اندیشمندان و صنعتگران خراسانی مسیر غرب را در…

بیشتر بخوانید

غریب نامه و عاشق پاشا

غریب نامه و عاشق پاشا

 چکیده: تصوف در آذربایجان برخلاف آنچه شایع است بسیار پر بار و گسترده بوده، ولی به دلایل فراوان در ایران ناشناخته مانده است. تصوف در ادبیات آذربایجان به سده­های پنجم و ششم هجری مربوط می­گردد و شاید پیش از طریقت یسویه که بسیاری از طریقت­های اهل تصوف از آن منشعب گشته اند بتوان طریقت اخی گری را پیش از آن نام برد که رهبران این اندیشه­ی متصوفانه تنها در میان ترکان – از خراسان تا…

بیشتر بخوانید