عرش نامه – فضل الله نعیمی تبریزی

عرش نامه – فضل الله نعیمی تبریزی

هنوز ادبیات حروفیه در ایران مورد بررسی جدی قرار نگرفته و هنوز آثار شاعران و نویسندگان و اندیشمندان مرتبط با جنبش حروفیه گردآوری نشده، مورد شناسایی قرار نگرفته و هنوز از نعمت و اندیشه­های ادبیات حروفیه بی­ نصیب هستیم. هرچند که در کتابخانه­ های رسمی کشورمان، آثار کم و بیش ارزشمندی وجود دارد اما زیر غبار سنگین سده­ها گم گشته و در بوته­ی فراموشی فرو رفته است. سخن از حروفیه فراوان رفته است و کتابهای…

بیشتر بخوانید