فرهنگ وطن­دوستی یا ضدفرهنگ دیگری­ ستیزی؟ / دکتر اختیار بخشی

فرهنگ وطن­دوستی یا ضدفرهنگ دیگری­ ستیزی؟ / دکتر اختیار بخشی

بررسی تحلیلی- انتقادی نگرشهای دیگری­ ستیزانه در کتابهای درسی فارسی دکتراختیار بخشی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان، ایران ikhtiyar.bakhshi@gmail.com چکیده در این مقاله نگرشهای دیگری­ ستیزانه را در کتابهای درسی با بررسی شعر در امواج سند از دکتر مهدی حمید شیرازی که به مدّت هفده سال از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۳ هـ.ش. در کتاب درسی ادبیات فارسی (۱) دوره دبیرستان چاپ و تدریس شده ­است، با رویکرد ساخت ­شکنی به طور تحلیلی…

بیشتر بخوانید