کتاب قوتادغو بیلیک منتشر شد

کتاب قوتادغو بیلیک منتشر شد

يكي از بنيان­گزاران ادبيات تركي بعد از اسلام كه اثري مستقل به زبان تركي آ‏فريد همانا يوسف بالاساغونلو  متخلص به « خاص­حاجب» است. وي پايه ‌هاي استواري براي زبان و ادبيات تركي بنا نهاده و به خاطر همين اثرش جاودانه مانده است. وي در سال ۳۹۷ هـ / ۱۰۱۹ م. در شهر بالاساغون كه از موقعيت فرهنگي خاصي برخوردار بود و مركز سياسي، فرهنگي و تجاري تركان قاراخان به شمار مي‌آمد از مادر زاده شد….

بیشتر بخوانید