غریب نامه و عاشق پاشا

غریب نامه و عاشق پاشا

 چکیده: تصوف در آذربایجان برخلاف آنچه شایع است بسیار پر بار و گسترده بوده، ولی به دلایل فراوان در ایران ناشناخته مانده است. تصوف در ادبیات آذربایجان به سده­های پنجم و ششم هجری مربوط می­گردد و شاید پیش از طریقت یسویه که بسیاری از طریقت­های اهل تصوف از آن منشعب گشته اند بتوان طریقت اخی گری را پیش از آن نام برد که رهبران این اندیشه­ی متصوفانه تنها در میان ترکان – از خراسان تا…

بیشتر بخوانید