مقدمه الادب

معرفی کتاب مقدمه الادب – سندی هزار ساله بر وجود تدریس زبان ترکی در ایران کتاب مقدمه الادب اثر جاراله زمخشری مفسر برگ قرآن در قرن پنجم هجری است. تفسیر الکشاف معتبرترین تفسیر مورد تایید علمای سنی و شیعه است. دیگر شاهکار ادبی این عالم، کتاب مقدمه الادب است که برای آموزش زبان عربی به فارسی زبانان و ترکی زبانان نوشته شده است. این کتاب ۹۵۰ سال پیش بالغ بر ۲۰ هزار واژه ی عربی…

بیشتر بخوانید