بررسی كلمات ایر/ اَر و ایران/ اَرَن در متون و لغت نامه های توركی – دکتر اختیار بخشی

بررسی كلمات ایر/ اَر و ایران/ اَرَن در متون و لغت نامه های توركی – دکتر اختیار بخشی

متونِ زبانِ پروتوتورک و سومری در زمینۀ «رابطۀ تاریخی زبانهای سومئری/ سومری و تورکی» و «مسئلۀ قدمت زبان تورکی» پروفسور «عثمان ندیم تونا» دارندۀ دکتریِ تورکولوژی (تورک شناسی، مونقولیستک، آلتاییستیک) از دانشگاه واشینگتن آمریکا که در سال ۱۹۶۹م. موفق به کسب عنوان «پروفسوری» از دانشگاه مزبور شده است، کتابی به عناوین یادشده نوشته و از محتوای کتاب در حضور گروهی ۲۲ نفری از اهل فن و متخصّصینِ گوناگون از جمله متخصّصینِ زبانهای خاور نزدیک، میانه…

بیشتر بخوانید