دولت سُبکری – نخستین دولت ترکان در ایران (بعد از اسلام) / حیدر بیات

دولت سُبکری – نخستین دولت ترکان در ایران (بعد از اسلام) / حیدر بیات

«و این سُبکری شبیه طغرل کافر نعمت غلام آل سبکتتگین است که خاندان خداوندان خویش را به خیر خیر برداشتند» «ملک الشعرای بهار» مقدمه رسم معمول مورخان بر این است که دولت‌های ایرانی پس از اسلام را از طاهریان شروع کرده، در ادامه به صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و … می‌پردازند. و در این میان به دولت‌های کوچکی نظیر دلفیان، صاحب الزنج و.. نیز اشاره می‌کنند. اما در این میان چه بسا حکومت‌هایی نیز باشند…

بیشتر بخوانید