نظامي گنجوي و آرمانشهر او – ۱

نظامي گنجوي و آرمانشهر او – ۱

 دانیشیق ۰۲/۰۷/۱۴۰۰ پنجشنبه  نظامي گنجوي شاعر و انديشمند بزرگ آذربايجان از صاحب نظراني است كه در پيشبرد افكار بشري از موقعيت ويژه‌اي برخوردار است. ارث غني وي دار ای مضامين علمي – ادبي گسترده و همه جانبه ایست که قرنها را در نورديده و به عنوان نمونه‌هايي از هنر اعجازگر و جاودانه­ی ایران زمین به اثبات رسیده است.  در طول سده های گذشته – ۸۰۰ سال گذشته، دهها و صدها شاعر بزرگ به پیروی از…

بیشتر بخوانید