تاریخ آذربایجان از پگاه تاریخ تا امروز – ۳

تاریخ آذربایجان از پگاه تاریخ تا امروز – ۳

متن سخنرانی ها م. کریمی ۶/۶/۱۴۰۰ هورریان    آذربایجان به عنوان بخشی از سرزمین وسیع ایران، از دیرباز سرزمین شگفتی­ هاست. تاریخ آن نیز مملو از اتفاقات و حوادث بی­مانندی است که هر خواننده­ای را دچار حیرت و شگفتی می­سازد. نگاه به تاریخ این سرزمین می­بایست توام با بررسی تاریخ ملل همسایه هم باشد. سده­ ها و هزاره ­هاست که اقوام بی­شماری در این سرزمین دوش بدوش هم فعالیت داشته، بنای تمدن و مدنیت نهاده…

بیشتر بخوانید