بهمن – جذامی لاردان حیمایه گونو / پروفسور علی اکبر ترابی

بهمن – جذامی لاردان حیمایه گونو / پروفسور علی اکبر ترابی

“بابا باغی” ندا نه وار؟ آی بابا بیر دئ گوروم باغ دا نه وار؟ داغ دومانلیق دی هله؟ چشمه بولانلیق دی هله؟ “دخمه قارانلیق دی” هله؟ دوغروسو باغ دا نه وار؟ شه هرین اهلی خبر داردی بابا؟ کی گئنیش دونیا هله داردی بابا؟ بو باغ ین وورغونو سرداردی بابا؟ دوغروسو باغ دا نه وار؟ “شیمشک”ین نورو قارانلیقدا نه دیر؟ ساچ آغارما او جاوانلیقدا نه دیر؟ او یانان شام (شمع) آوادانیقدا نه دیر؟ دوغروسو باغ دا…

بیشتر بخوانید