کشف خزرستان نوشته لئو گومیلیوو / رحمت نادری

کشف خزرستان نوشته لئو گومیلیوو / رحمت نادری

گومیلیوو، لف­ن، (۱۳۸۲)، کشف خزرستان، ترجمه ی ایرج کابلی، تهران: نشر آگه. داستان سفر اکتشافی است که توسط لفن گومیلیوف در سال های ۱۹۵۹ برای کشف قوم ناپدید شده ی «خزر» ها به انجام رسیده است. خزر ها یکی از اقوامی هستند که تا سال های پایانی سده ده میلادی در ناحیه های اطراف رود ولگا در گستره­ی جغرافیایی بسیار وسیعی زندگی می کردند. این قوم دین یهودی را اختیار کرده بودند که این نکته…

بیشتر بخوانید