یحثی در تاریخ / آذربایجان

یحثی در تاریخ / آذربایجان

این مقاله ی کوتاه به عنوان نظر یکی از نویسندگان سایت قیزیل قلم است که بدین صورت تقدیم می گردد: فرهنگ لغت ابن مهنا در قرن هفتم به صورت مجزا سه زبان عربی و ترکی آذربایجانی و مغولی را از لحاظ نحوی و واژه شناسی و اواشناسی تحلیل و بحث کرده است. این خود نشانگر این است که زبان مغولی و ترکی آذربایجانی با یکدیگر تفاوت دارند. ابن بزاز اردبیلی می گوید شیخ صفی الدین…

بیشتر بخوانید

نگاهی به تاریخ ترکان ایران / آذربایجان

نگاهی به تاریخ ترکان ایران / آذربایجان

ایواگوروس پونتوس Evagrius کشیش و واعظ متولد ۳۴۵ میلادی در کتاب historia eccles می نویسد: Hunni, olim Massagetae, هون ها همان ماساژت های قدیم است از آنجا که هرودودت و استرابون و ژوستین و دیودوروس و خیلی از مورخین دیگر به جنگ کوروش با ماساژت ها در کنار رود ارس اشاره کرده اند و از طرفی ایواگوروس و پروکوپیوس و تئوفانس و غیره ماساژت ها را ترک نامیده اند، پس نظریه نژاد پرستانه حذف ترک…

بیشتر بخوانید

نظر پروفسور آرچیبالد هنری سیس، در مورد زبان کتیبه های اورارتو، میتانی، هیتی و الواح کهن تل ال آمارنا در عیلام قدیم / آذربایجان

نظر  پروفسور آرچیبالد هنری سیس، در مورد زبان کتیبه های اورارتو، میتانی، هیتی و الواح کهن تل ال آمارنا در عیلام قدیم / آذربایجان

    متاسفانه در سنت تاریخ نویسی  ایرانیان به تاریخ پیش از هخامنشیان و کشفیات باستان شناختی و زبان شناختی در مورد زبان ها و فرهنگ ها و نژادهای اولیه و بومی ساکن غیر آریایی در فلات ایران  اهمیت چندانی  قایل نمی شوند. در این مقاله تلاش کردیم تا برخی از یافته های علمی و باستان شناختی پروفسور هنری سیس، کاشف  گرامر زبان هیتی، میتانی، اورارتو و رمز گشای زبان الواح تل آمارنا در عیلام…

بیشتر بخوانید