موسیقی آشیقی، قدیمی ترین موسیقی خاورمیانه / احمد اسدی

موسیقی آشیقی، قدیمی ترین موسیقی خاورمیانه  / احمد اسدی

 آشیق سرایشگر حماسه ها و سرگذشت ملت خویش و یار و یاور شادیها و غمهای سرزمین خود است. هر چند دلایل قانع کننده ای برای شروع مکتب آشیقی از یک تاریخ معین موجود نیست، ولی بنابر شواهد موجود می توان سابقه ای چند هزار ساله برای آن متصور شد. چنانچه از دوران قبل از اسلام نیز شواهدی دال بر وجود آشیق در ایران موجود است. اولین آشیقی که امروزه می توانیم از او نام برده…

بیشتر بخوانید