گاف مسعود بهنود / اللهیار تبریزی

گاف مسعود بهنود / اللهیار تبریزی

گاف تاریخی عجیب مسعود بهنود؛ کارشناس مطبوعاتی “رادیو بی بی سی” مسعود بهنود در برنامۀ چشم انداز بامدادی جمعه ۲۷ بهمن ۹۶ ۱۳ / شانزدهم فوریه) در بخش اول بررسی مطبوعات هفته در قسمت توضیح مجلۀ چلچراغ، چنین گفت: … “مثل همیشه مجله چلچراغ یه مجله ی خورده ریز و جوانانه  و شنگول هست ، همون اول اول یهو جدی میشه به خاطر اینکه تیتر مقاله: مهرو ملالی هست به سعی: سایه ، چرا میگه…

بیشتر بخوانید