قدمت زبان تورکی / ب. گری

قدمت زبان تورکی / ب. گری

اگر چنانچه براساس حدس مورخين، سومريان يک قوم ترک بوده باشند، نخستين داستان حماسي دنيا نيز يک افسانه ی ترکي خواهد بود. ”حلمي ضياء اولکه ن” در اينجا منظور محقق از نخستين داستان حماسي دنيا، داستان معروف “گيلغاميش” مي باشد. همانگونه که در بالا اشاره کرديم سومريان به احتمال قريب به يقين از ترکستان به بين النهرين کوچيده اند و زبانشان نيز با زبان ترکي چه به لحاظ همساني واژگان و چه به لحاظ مشخصات…

بیشتر بخوانید